ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (GDPR)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ζητήματα που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες ρυθμίζονται από το νόμο (N. 2472/1997) όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

Τα προσωπικά Δεδομένα σας, παρέχονται στην επιχείρηση από εσάς τους ίδιους και δεν συμπεριλαμβάνουν κανενός είδους ευαίσθητες προσωπικές σας πληροφορίες. Τα εν λόγω δεδομένα αποτελούν κυρίως το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και τον ταχυδρομικό κώδικα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τον αριθμό τηλεφώνου, την ημερομηνία γεννήσεως, τις πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής, δημογραφικές πληροφορίες, λεπτομέρειες ως προς τα αγορασθέντα προϊόντα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορίες εσείς επιλέγετε να μας παράσχετε (στο εξής «Προσωπικά Δεδομένα»).

Τα χρειαζόμαστε λόγω του ενδιαφέροντος μας να πωλούμε προϊόντα, να παρέχουμε πληροφορίες, να πραγματοποιούμε διαγωνισμούς και να προωθούμε αγαθά, καθώς και για τις ανάγκες του μάρκετινγκ (στο εξής «η Υπηρεσία»), είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τα προαναφερθέντα Προσωπικά Δεδομένα ώστε να ολοκληρώνουμε τις συναλλαγές και να σας ενημερώνουμε για μελλοντικές προσφορές και προϊόντα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αποκλειστικά για λόγους πληροφόρησης και μελλοντικών προσφορών μονάχα αν επιλέξετε να εγγραφείτε στο Newsletter μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα σας που δεν είναι αναγκαία για να προσφέρουμε τις εν λόγω υπηρεσίες μας.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που προέρχονται από την φόρμα επικοινωνίας θα διατηρηθούν για 2 έτη και μετά θα διαγραφούν

Τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν την εγγραφή στο newsletter θα αποθηκευτούν έως ότου μας ενημερώσετε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε περαιτέρω την Υπηρεσία μας.

Διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε από Εσάς εμπιστευτικά. Δεν πρόκειται να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να εμπορευτούμε ή να εκμισθώσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε άλλους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Αν οποιαδήποτε στιγμή θεωρήσετε πως τα Προσωπικά Δεδομένα που κατέχουμε για εσάς είναι λανθασμένα, μπορείτε να μας αποστείλετε αίτημα ώστε να διορθωθούν ή να διαγραφούν. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, μπορείτε να αιτηθείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από την εταιρία JOLLIKIDS BOUTIQUE. Κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας, εκτός κι αν επιτραπεί από το Νόμο.

Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους για την Προστασία των Δεδομένων της εταιρίας μας, οι οποίοι θα διερευνήσουν το ζήτημα. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απάντησή μας ή αν πιστεύετε ότι διαχειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά παράβαση του νόμου, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εθνική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.